• Balston过滤器 过滤芯大全

  详细信息

   品牌:波斯顿 BALSTON  型号:91S6  用途:过滤  
   样式:筒式  过滤器类型:管式  主体材质:不锈钢  
   适用范围:化工;制药;汽车;轻工;食品;选矿;水处理;电镀;冶金;染料;纺织  有效过滤面积:5 ㎡ 外形尺寸:110*150 mm 
   设备重量:2 kg   
   
  W-FM7583 W-FM76803 W-FM76807  W-FM76830  W-FM7694  W-FM7698
  ZA10000  ZA10001  ZA35000  ZA35001
  MD-100   MD-110
  Balston 玻璃纤维滤芯
  050-05-AAQ   050-05-AH   050-05-AQ   050-05-BH  050-05-BQ  050-05-BX
  050-05-CH     050-05-CQ    050-05-CX    050-05-DH  050-05-DQ   050-05-DX
   050-07-DH
  050-11-AAQ   050-11-AH   050-11-AQ    050-11-BH   050-11-BQ   050-11-BX
  050-11-CH    050-11-CQ   050-11-CX     050-11-DH   050-11-DQ   050-11-DX
   
  100-12-404          100-12-AAQ  100-12-AH    100-12-AQ   100-12-BH   100-12-BQ
  100-12-BX   100-12-CH   100-12-CQ     100-12-CX   100-12-DH   100-12-DH21
  100-12-DQ   100-12-DX   100-12-SA    
   
  100-185-BQ  100-185-DQ  100-185-DX   
  100-18-BQ   100-18-BX   100-18-DQ     100-18-DX   100-18-SA  
   
  100-25-371H  100-25-404   100-25-AAQ   100-25-AH   100-25-AQ  100-25-BH
  100-25-BQ    100-25-BX   100-25-CH    100-25-CQ   100-25-CX   100-25-DH
  100-25-DH21  100-25-DQ   100-25-DX    100-25-SA
   
  150-12-BX   150-12-DX  
   
  150-19-AQ   150-19-BQ 150-19-BX   150-19-CQ   150-19-CX   150-19-DH
  150-19-DQ   150-19-DX  150-19-SA
  3/100-12-SA   3/100-18-SA  3/100-25-SA  3/150-19-SA
  3/200-16-371H   3/200-35-371H   3/200-35-SA   3/200-80-SA
   
  5/050-05-BX    5/050-05-DX   5/050-11-BX    5/050-11-DX   5/100-12-BX    5/100-12-DX    5/100-18-BX   5/100-18-DX   5/100-25-BX   5/100-25-DX  5/130-14-BX   5/150-19-BX   5/150-19-DX   5/200-16-DX  5/200-35-BX   5/200-35-CX   5/200-35-DX   5/200-80-371H    5/200-80-BX   5/200-80-CX   5/200-80-DX
  200-35-371H    200-35-AAQ   200-35-AH   200-35-AQ    200-35-BH  200-35-BQ
  200-35-BX     200-35-CH     200-35-CQ   200-35-CX    200-35-DH  200-35-DQ
  200-35-DX     200-35-SA
  Balston 一次性DFU过滤器
  9900-05-BK 9922-05-000 9922-05-103    9922-05-107  9922-05-AAQ  9922-05-AQ
  9922-05-BQ  9922-05-CQ  9922-05-DQ   
  9922-11-000   9922-11-101   9922-11-107  9922-11-DQ  9922-11-DX    9922-11-CQ
  9922-11-95   9922-11-AAQ 9922-11-AQ    9922-11-BQ   9922-11-BX 
   
  9933-05-000    9933-05-101   9933-05-102  9933-05-103  9933-05-AQ   9933-05-BK
  9933-05-105  9933-05-107 9933-05-95    9933-05-AAQ   9933-05-BQ   9933-05-CQ
  9933-05-DQ
  9933-11-00              9933-11-101   9933-11-102   9933-11-103   9933-11-107   9933-11-AQ
  9933-11-BQ   9933-11-BX   9933-11-CQ   9933-11-DQ   9933-11-DX  
  4433-05-BK     4433-05-BQ     4433-05-DQ
   
  9955-05-BX  9955-05-DX
  消音器过滤器
  9955-11-BX    9955-11-DX   9955-12-371H    9955-12-DX    9956-12-371H
  三通过滤器DFU
  3/8833-11-BX   3/8833-11-DX  3/9922-11-95   3/9933-05-95     3/9955-12-371H    3/9956-12-371H
   
  液体过滤芯
  LP100-12-10   LP100-12-20   LP100-12-30   LP100-12-50   LP100-12-60
  LP100-12-70   LP100-12-80   LP100-25-10   LP100-25-20   LP100-25-30
  LP100-25-50   LP100-25-60   LP100-25-70   LP100-25-80  
   
  LP200-18-10   LP200-18-20   LP200-18-30   LP200-18-50   LP200-18-60  
  LP200-50-10   LP200-50-20   LP200-50-30   LP200-50-50   LP200-50-60
  LP200-50-70   LP200-50-80   LP200-80-10   LP200-95-10   LP200-95-20
  LP200-95-30   LP200-95-50   LP200-95-60   LP200-95-70   LP200-95-80
   
  200-80-371H   200-80-AAQ   200-80-AQ   200-80-BH   200-80-BQ
  200-80-BX    200-80-CH     200-80-CQ   200-80-CX   200-80-DH
  200-80-DQ    200-80-DX     200-80-EQ   200-80-SA
   
  压缩空气过滤器,液体过滤器 不锈钢高低压过滤器
  95A   95A-1/4    95M   95M-1/4   95S6  95S6-1/4   95T   95T-¼ 97S6 
   
  23/75R  23/75SR
  压缩空气过滤器
  2312N-0A0   2312N-0A0-000  2312N-0A0-SA  2312N-1B1  2312N-1B1-BX
  2312N-1B1-DX   2312N-1B2  2312N-1B2-DX 2312N-2B1 2312N-2B1-BX
  2312N-2B1-DX   2312N-2B2  2312N-2B2-BX 2312N-2B2-DX
  105S6   105S6-1/4
   
  26/35D-3000   26/35D-5000   26/80D-3000
   
  10CF08-026X1-0022   10CF35-165X1-0022    10CF35-251X1-0022  10CF43-252X1-0022
  10CH25-260X1-0022   10CJ10-030X1-0022    10CJ13-030X1-0022  10CJ13-044X1-0022
  10CJN10-030X1-0022  10CJN10-040X1-0022   10CJN13-040X1-0022 10CJN13-050X1-0022
  10CM10-025X8-0022  10CM10-050X4-0022    10CM15-060X4-0022 10CM15-095X2-0022
  10CM15-185X2-0022  10CZ12-023X1-0022    10CZ12-029X1-0022  10CZ12-056X1-0022
  10CZ20-046X1-0022
   
  10DC25-300X1-0022   10DP19-098X2-0022   10DP26-132X2-0022   10DP30-143X1-0022
  10DP30-295X1-0022   10DPS19-098X2-0022
   
  10G10-070X10-0022  10G15-060X10-0022   10G20-090X10-0022
   
  A03-0016   A05-0001   A05-0002    A05-0003   A05-0004   A05-0005   A05-0007
  A05-0009   A05-0010   A05-0026   
   
  10ICC25-240X1-0022
   
  10IF10-032X1-0022   10IF20-063X1-0022   10IF20-102X1-0022   10IF25-134X1-0022
  10IF25-254X1-0022  
   
  10IG25-300X1-0022
   
  10RU25-101X2-0022  10RU25-281X1-0022
   
  A15/80-000   A15/80-BX A15/80-DX   A15/80-SA
  A27/35B-SA   A27/80B-SA
   
  A33B-SA   A34   
   膜过滤器
  A39/12-BX-0   A39/12-BX-2   A39/12-DX-0   A39/12-DX-2   A39/12G-BX-0
  A39/12G-BX-2  A39/12G-DX-0   A39/12G-DX-2  
   
  31G  31G-¼ 31GCFL-¼ 31S6   31S6-1/4   31S6CFL-¼   33165-½ 33165-¼
   
   A45B-SA  A914A-95  A914A-BX A914A-DX   A914-BX   A914D-BX  A914D-DX
   A914-DX  A914P-BX  A914P-DX  
   
  A91SMF-1/4-10    A91SMF-1/4-20  A91SMF-1/4-40   A91SMF-1/4-5A  A91SMF-1/4-70
  A91SMF-10       A91SMF-20     A91SMF-40       A91SMF-5A     A91SMF-70
   
  A95SMF-1/4-00    A95SMF-1/4-10   A95SMF-1/4-20    A95SMF-1/4-40  A95SMF-1/4-5A         A95SMF-1/4-70       A95SMF-1/8-00         A95SMF-1/8-10
  A95SMF-1/8-20        A95SMF-1/8-40       A95SMF-1/8-5A         A95SMF-1/8-70
  膜过滤器
   A98/11-BQ-0    A98/11-BQ-2    A98/11-DQ-0   A98/11-DQ-2
   
  AA-120-1    AA-240-1    AA-50-1   
   
  AC150    ACV-0135-371H    ACV-0335-371H   ACV-0735-371H   ACV-0780-371H
  \
  AD20-187X1-0022
   
  AFR-940-130    AFR-940-30     AFR-940-60   AFR-940A-130   AFR-940A-30
  AFR-940A-60  
   
  3PE63-118X1-0022    3PP14-051X4-0022    3PP15-198X2-0022   3PP19-098X2-0022
  3PP19-198X2-0022    3PP19-298X1-0022    3PP26-132X2-0022   3PP30-143X1-0022
  3PP30-295X1-0022
   
  AGN25-200X1-0022
   
  AH25-260X1-0022    AHC-0180-BX    AHC-0180-DX     AHC-0280-BX
  AHC-0280-DX       AHC-0480-BX    AHC-0480-DX     AHC-0880-BX
  AHC-0880-DX      
   
  AHP-1600-3A     AHP-400-3A    AHP-725-3A
   
  12E27BX16A    12E27BX17A    12E27BX18A    12E27BX21A    12E37BX16A
  12E37BX17A    12E37BX18A    12E37BX21A    12E47BX16A    12E47BX16A2
  12E47BX17A    12E47BX17A2   12E47BX18A   12E47BX18A2   12E47BX21A
  12E47BX21A2  
   
  12R20-130X2-0022   12RD20-187X1-0022  12RXC20-187X1-0022
   
   AJN08-030X1-0022
   
  AKC-0280-000    AKC-0280-DX    AKC-0280-SA     AKC-0480-000
  AKC-0480-BX    AKC-0480-DX    AKC-0480-SA     AKC-0880-000
  AKC-0880-BX    AKC-0880-DX    AKC-0880-SA     AKC-1480-000
  AKC-1480-BX    AKC-0280-BX    AKC-1480-DX     AKC-1480-SA
  AKC-2280-000    AKC-2280-BX    AKC-2280-DX     AKC-2280-SA
   
  41G    41G-¼    41GCFL-¼ 41S6   41S6-¼   41S6CFL-¼
   
   45G    45G-¼    45S6   45S6-¼ 47S6   48S6   49S6
   
  4QGN43-300X1-0022
   
  AKH-0280-000    AKH-0280-BX    AKH-0280-DX    AKH-0480-000
  AKH-0480-BX    AKH-0480-DX    AKH-0880-000    AKH-0880-BX
  AKH-0880-DX    AKH-1480-000   AKH-1480-BX     AKH-1480-DX
  AKH-2280-000    AKH-2280-BX   AKH-2280-DX   
   
  AKN-0280-000    AKN-0280-BX    AKN-0280-DX   AKN-0280-SA    
   
  AKS-0280-000    AKS-0280-BX   AKS-0280-DX    AKS-0480-000
  AKS-0480-BX     AKS-0480-DX   AKS-0880-BX    AKS-1480-000
  AKS-1480-BX     AKS-1480-DX   AKS-2280-000    AKS-2280-BX
   
  AKSB-0280-2-SA  AKSB-0280-3-SA   AKSB-0480-SA   AKSB-0880-SA
  AKSB-1480-SA    AKSB-2280-SA   
   
   
  14JU10-020X10-0022  14JU15-043X10-0022  14JU26-075X4-0022  14JU26-120X4-0022
  57-501-C    57-501-F   57-501-M  
   
  AL10-024X4-0022
   
  AR-0316-371H    AR-0335-371H   AR-0335-DX    AR-0735-371H   AR-0735-DX
  AR-0780-371H    AR-0780-DX    AR-1280-371H   AR-1680-371H   AR-1680-DX
  AR-3080-371H    AR-3080-DX   
   
  B02-0217    b04-0024    B04-0044
   
  C02-2017    C02-2021   C02-2023    C02-2024   C02-2066   C02-2067   C02-2069
  C02-2070    C02-2071   C02-2091    C02-2121   C02-2122   C02-2123   C02-2124
  C02-2125    C02-2302  
   
  6C85-250X1-0022   6CC15-150X2-0022    6CE63-118X1-0022    6CF43-252X1-0022
  6CH25-260X1-0022  6CJ25-120X2-0022    6CJ25-240X1-0022    6CK15-052X4-0022
  6CK25-080X2-0022  6CK25-238X1-0022   6CK35-074X2-0022    6CK35-106X1-0022
  6CK35-172X1-0022  6CL10-024X4-0022  
   
  6CM10-050X4-0022   6CM15-060X4-0022   6CM15-185X2-0022   
   
  200-16-371H    200-16-DH   200-16-SA
   
  CF-0112-102   CF-0112-30   CF-0118-102   CF-0118-30  
   
  CI100-12-000  CI100-12-101   CI100-12-102    CI100-12-103    CI100-12-107
   
  CI100-25-000  CI100-25-101   CI100-25-102    CI100-25-103    CI100-25-105
  CI100-25-107
   
  CI150-19-000   CI150-19-101  CI150-19-102   CI150-19-103   CI150-19-105
   
  2002N-0A0    2002N-0A0-000   2002N-0A0-SA   2002N-1B1   2002N-1B1-BX
  2002N-1B1-DX   2002N-1B2    2002N-1B2-BX   2002N-1B2-DX
  2002N-2B1    2002N-2B1-BX    2002N-2B1-DX   2002N-2B2   2002N-2B2-BX
  2002N-2B2-DX  
 • 留言

  询价产品:
  *(必填)
  联系人: *(必填)
  手    机: *(必填)
  电    话:
  E-mail:
  公    司: *(必填)
  地    址:
上海超玛进出口有限公司 地址: 上海浦东新区沪南路2591弄2号1402室 技术支持:谷瀑环保 免责申明 管理员入口
内容声明:谷瀑环保为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑环保首页底栏投诉通道进行投诉。
彩票高賠率好平台 幸运28彩票计划群 内蒙古快3 玖玖棋牌app 爱投彩票计划群 极速赛车有技巧吗 极速赛车单双公式计划 全球彩票开户 山东11选5计划 极速赛车彩票平台操控